Overslaan en naar de inhoud gaan
Home

ABVV’ers voor een leefbare wereld

Doe mee aan de wereldwijde actiedag op woensdag 26 juni 2019

Doe mee aan de wereldwijde actiedag op woensdag 26 juni 2019

Er zijn geen jobs op een dode planeet, de opwarming van de aarde is dus een bedreiging voor werknemers. Het ABVV steunt de internationale actiedag van het Internationaal Vakverbond voor klimaatbestendige jobs op woensdag 26 juni 2019. Vraag die dag aan je werkgever wat het klimaatplan van je bedrijf is. Het milieuteam van het Vlaams ABVV kan je hierbij ondersteunen.

Klimaatopwarming bedreigt jobs

Door de menselijke uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde op aan een snel tempo. Die opwarming is een rechtstreekse bedreiging voor werknemers en hun job.

Wereldwijd zijn meer dan 1,2 miljard banen afhankelijk van een leefbaar klimaat. De toegenomen hitte kan tegen 2030 al 72 miljoen jobs bedreigen als er geen actie wordt ondernomen.

Om de ergste gevolgen van klimaatverandering te vermijden is het belangrijk dat de uitstoot in de komende 11 jaar sterk daalt. Hoewel heel wat onderzoeken aantonen dat een sterk klimaatbeleid extra werkgelegenheid kan creëren, tonen bedrijven en overheden zich nog steeds weinig ambitieus.

Wat is het klimaatplan van ons bedrijf?

Ook het Vlaams ABVV pleit voor een ambitieus en sociaal klimaatbeleid en steunt dus ten volle de oproep van het Internationaal Vakverbond (IVV) om op woensdag 26 juni 2019 deel te nemen aan een wereldwijde actiedag over klimaat op de werkvloer.

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen zullen bedrijven in alle sectoren immers inspanningen moeten leveren. Het is de bedoeling dat op (of rond) die dag wereldwijd syndicalisten bij de werkgever vragen naar het klimaatplan van het bedrijf. Dat beschrijft concreet welk traject het bedrijf wil afleggen om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen te halveren en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Uiteraard is het betrekken van de vakbond bij het opstellen van zo’n klimaatplan zeer belangrijk.

Doe mee

Roep ook jouw baas op het matje op woensdag 26 juni 2019 en strijd zo mee voor waardige jobs op een levende planeet.

Registreer je actie op www.ituc-csi.org/cpow, zo toon je je verbondenheid met werknemers van over de hele wereld.

Download hier de campagnegids met o.a. een modelbrief.

Heb je ondersteuning nodig of nog verdere vragen dan kan je steeds terecht bij het milieuteam van het Vlaams ABVV. Contacteer ons via milieu@vlaamsabvv.be.

* * *

De actie ‘Climate proof our workplace’ wordt ondersteund door ABVV, ACV en ACLVB
in samenwerking met Arbeid & Milieu.

Downloads: 
UP