Overslaan en naar de inhoud gaan
Home

ABVV’ers voor een leefbare wereld

Een groener bedrijf? Daar kan jij aan meewerken

Een groener bedrijf? Daar kan jij aan meewerken

De overgang naar een koolstofarme economie zal voor alle bedrijven een impact hebben. Om ervoor te zorgen dat dit op een sociaal rechtvaardige manier gebeurt, is de inbreng van de vakbond uitermate belangrijk. Binnen het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en de Ondernemingsraad (OR) is al heel wat mogelijk. Het milieuteam helpt je op weg om deze mogelijkheden te benutten.

Publicaties

Het milieuteam beschikt over een ruim aanbod aan handleidingen en brochures die jou kunnen helpen om syndicaal aan de slag te gaan rond milieu. Onze publicaties geven jou meer informatie over de rechten en bevoegdheden die de verschillende overlegorganen hebben op milieuvlak en geven tips hoe je daar zelf mee aan de slag kan. Zet je je eerste stappen rond milieu dan zijn de publicaties “Inspiratiegids voor een groener bedrijf” en “Eerste hulp bij syndicaal milieuoverleg op je bedrijf” zeker een aanrader.

Meer publicaties vind je hier.

Studiedagen

In samenwerking met het ACV en het ACLVB organiseert het ABVV-milieuteam jaarlijks een studiedag. Op deze studiedagen worden verschillende workshops aangeboden rond milieuthema’s en krijg je de kans ervaringen uit te wisselen met andere militanten die rond milieu werken op hun bedrijf. Een inspirerende ervaring. 

Vorming

Op regelmatige basis worden er thematische vormingen rond milieuthema’s georganiseerd. Zo is de vorming 'duurzame economie' in verschillende gewesten te volgen. Ook centrales kunnen een beroep doen op het milieuteam om een themavorming te verzorgen.

Tijdens de vorming krijg je niet enkel een beter inzicht rond de klimaat- en grondstoffenproblematiek, je kan er ook praktisch aan de slag om een project uit te werken om je eigen bedrijf een stukje duurzamer te maken. De andere deelnemers helpen je daarbij door je tips aan te reiken uit hun eigen syndicale ervaringen. Contacteer je gewest als je interesse hebt om aan een milieuvorming deel te nemen.

Ondersteuning

Het milieuteam biedt ook ondersteuning op maat aan. Aarzel dus niet om ons te contacteren met jouw vragen rond milieu, energie, klimaat en duurzaamheid. Het milieuteam kan je helpen bij het analyseren van milieudocumenten of vergunningen, het opzoeken van wetgeving of bij het voorbereiden van een vergadering van het CPBW.

Het ondersteuningstraject is volledig op maat. Zo kan het gebeuren dat een vraag over de impact van een nieuwe Europese richtlijn rond luchtkwaliteit uitmondt in een vormingsdag voor de volledige militantenploeg.

Contacteer ons

Je kan het milieuteam van het Vlaams ABVV contacteren
via mail op
milieu@vlaamsabvv.be of bel 02 506 82 35.

UP