Overslaan en naar de inhoud gaan
Home

De website voor syndicale milieu- en klimaatactie.
Op de werkvloer en daarbuiten

België trekt zijn plan

Alle lidstaten van Europa moeten in een plan uitwerken hoe ze de Europese klimaatdoelen voor 2030 zullen halen. België diende vorig jaar zijn ontwerpplan in voor de periode 2021-2030. Dat werd door de Europese Commissie gewogen en veel te licht bevonden.

België haalt slechts 13% vermindering van de CO2-uitstoot (niet-ETS) en niet de verwachte reductie richting 35% . De inspanningen voor energiebesparing moeten minstens verdubbelen.

Ook de Belgische doelstelling voor hernieuwbare energie is weinig ambitieus. Het plan mikt op 18,3% hernieuwbare energie tegen 2030, maar de Europese Commissie verwacht van België minstens 25%. Bovendien - aldus Europa – bevat het plan te weinig maatregelen om dat te lage doel te halen.

Meer aandacht voor sociale gevolgen

Een hart onder de riem van iedere vakbonder die zich inspant voor een ‘just transition’: België moet van de Commissie veel meer aandacht hebben voor de sociale gevolgen van zijn klimaatbeleid, voor de impact op de werkgelegenheid en voor de vaardigheden die de geplande doelstellingen met zich meebrengen.

Het plan moet betere maatregelen bevatten voor de koolstofintensieve en industriële regio’s zoals de Antwerpse haven. En het luik over energiearmoede moet verder uitgewerkt worden.

Ander werk op de plank: inspanningen en concrete investeringen voor emissievrij transport, renovatie van gebouwen, een snellere uitfasering van subsidies voor fossiele brandstoffen en een snellere uitbouw van hernieuwbare energie.

10 voorstellen

De Belg Jos Delbeke, voormalig directeur-generaal Klimaat van de Europese Commissie, steekt de Belgische planmakers een handje toe. In De Tijd doet hij 10 voorstellen om te komen tot één coherent Belgisch klimaatplan. Naast de hiervoor genoemde maatregelen gaat het om het inperken van de voordelen voor de salariswagens, een fileheffing met vrijstelling voor wie carpoolt, meer onderzoek en innovatie, inzetten op een circulaire economie en werk maken van de betonstop.

Een artikel in de Volkskrant vergelijkt het klimaatbeleid in de verschillende buurlanden. Het oordeel: “Als er één land is met onduidelijk klimaatbeleid, dan is dat België”.

UP