Overslaan en naar de inhoud gaan
Home

De website voor syndicale milieu- en klimaatactie.
Op de werkvloer en daarbuiten

COP25: België krijgt 'Fossiel van de dag'-prijs

COP25, dat is de klimaattop die moest doorgaan in Chili. Maar door het massale protest tegen het neoliberale wanbeleid en zijn erfenis van ongelijkheid zag de Chileense regering dat niet meer zitten. Dan maar naar Madrid, waar de overheid een huzarenstukje afleverde door de organisatie van de conferentie in minder dan een maand tijd rond te krijgen.

Tijd voor actie

Het motto van COP25 was ‘Tijd voor actie’. Alle landen moeten hun inspanningen opvoeren en ambitieuzere verbintenissen aan gaan. 

Sharan Burrow, de voorvrouw van het Internationaal Vakverbond (IVV) heeft dat goed begrepen. Ze formuleert het zo: praten is niet langer genoeg; er rest ons nog 10 jaar om het klimaat te stabiliseren. Ambitieuze actie kan 65 miljoen nieuwe jobs opleveren en zorgt voor 26.000 miljard dollar aan economische voordelen tussen nu en 2030.

Het IVV schreef een achtergrondnota die de vakbondsinbreng voor de klimaattop samenvat. Jammer genoeg leverde de top te weinig op, aldus de eerste IVV-reacties na afloop van de top.

Vlaamse overheid potdoof

Ook de Vlaamse overheid blijft doof voor de oproepen tot actie. Vlaamse klimaatminister Zuhal Demir (N-VA- kondigde immers aan dat Vlaanderen de Europese klimaatdoelen tegen 2020 niet zal halen. En ambitie voor de doelen van 2030 is er ook al niet. "11 jaar op voorhand zeggen dat we de klimaatdoelstellingen van 2030 niet halen, is totaal onaanvaardbaar," aldus Hans Bruyninckx, directeur van het Europese Milieu­agentschap én Vlaming.

Op 9 december 2019 bracht de Vlaamse regering het definitieve Vlaamse luik uit van het geïntegreerd Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Dat bevestigt het gebrek aan ambitie van deze regering. Het plan klokt naar eigen zeggen af op -32,6 % vermindering van de broeikasgasemissies. De milieubeweging heeft veel kritiek en schat het effect eerder in op -15 à -20%. Wetende dat Europa in het kader van de green new deal tegen 2030 naar een veel hogere daling van de emissies wil gaan, wordt duidelijk dat Vlaanderen steeds meer onder de lat duikt.

Op de klimaattop in Madrid hebben ze onze uitstellerij inmiddels ook in de smiezen. Dat leverde België een derde plaats op bij de uitreiking van de “fossiel van de dag”-prijs.

Europese Green Deal

Een pijnlijk verschil met Europa. De Europese Commissie bracht al in november 2018 haar langetermijnstrategie uit om tegen 2050 te komen tot een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie in Europa.

De nieuwe Commissie-von der Leyen stelde de European Green Deal voor met een pakket concretere voorstellen. Het is dé topprioriteit van de nieuwe Commissie: Europa moet tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden. Volgend jaar wil de Commissie dit voornemen in een bindende klimaatwet gieten. Daarin zal vastgelegd worden dat Europa zijn uitstoot moet verminderen met 50 tot 55% in vergelijking met 1990; nu ligt die doelstelling op 40%. Daarvoor zou, aldus de Commissie, jaarlijks 260 miljard euro aan extra investeringen nodig zijn.

De lidstaten moeten het nog eens geraken over dit ambitieuze voorstel: Polen, Hongarije en Tsjechië hebben nog bezwaren. Een helder langetermijnkader is noodzakelijk om investeerders in gang te krijgen in de juiste richting.

Ook de door onze regering zo vaak als voorbeeld geroemde Scandinavische landen tonen meer moed. Denemarken bijvoorbeeld, nam een klimaatwet aan die gaat voor 70% minder emissies tegen 2030.

UP