Overslaan en naar de inhoud gaan
Home

De website voor syndicale milieu- en klimaatactie.
Op de werkvloer en daarbuiten

Een duurzamer bedrijf via het jaaractieplan (JAP)

Wat is het JAP?

Het jaarlijks actieplan voor welzijn op het werk of kortweg JAP is een jaarlijks plan dat de werkgever moet opstellen met concrete voorstellen om het welzijn op het werk te verbeteren. Het JAP is in principe de concrete uitwerking van het Globaal Preventie Plan (GPP) dat vijfjaarlijks wordt geactualiseerd.

Welke inspraakmogelijkheden zijn er voorzien bij het JAP-overleg?

Er is een vastgelegd adviesrecht voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) of de syndicale delegatie (als er geen CPBW is). Delegees hebben het recht om ook zelf punten voor te stellen.

Wanneer vindt het JAP-overleg plaats?

De werkgever moet voor 1 november een voorstel van het JAP voorleggen aan het CPBW. Het CPBW kan vervolgens advies uitbrengen. Het nieuwe JAP gaat sowieso van start op 1 januari, er is dus twee maanden tijd voor overleg. Het kan ook nuttig zijn reeds voor het ontwerp van de werkgever met eigen syndicale voorstellen te komen voor het JAP. Dat verhoogt de kans dat deze voorstellen ook worden overgenomen door de werkgever.

Kan ik het JAP gebruiken om mijn bedrijf duurzamer te maken?

Hoewel het JAP als hoofddoel heeft het welzijn van de werknemers op het werk te verbeteren, kunnen er zeker ook milieu- en duurzaamheidspunten aan bod komen. Milieu heeft immers een impact op de gezondheid van de werknemers op lange termijn.

Ik heb hulp nodig bij het voorbereiden van mijn JAP-punten, kan dat?

Dat kan zeker! Contacteer het milieuteam via milieu@vlaamsabvv.be.

Waar vind ik inspiratie om mijn eigen duurzame JAP-voorstellen voor te bereiden?

In deze twee handige brochures voor ABVV-delegees:

Inspiratiegids voor een groener bedrijf (download pdf) 

Een groener bedrijf via het JAP (download pdf)

UP