Overslaan en naar de inhoud gaan
Home

De website voor syndicale milieu- en klimaatactie.
Op de werkvloer en daarbuiten

Hoe goed scoort jouw bedrijf op vlak van milieu en klimaat?

Europa wil tegen 2050 een volledig klimaatneutrale economie. Dit zal een impact hebben in alle sectoren. Gebruik dus je syndicale informatierechten om na te gaan hoe je bedrijf nu scoort en wat de plannen zijn voor de toekomst.

Milieu en klimaat vallen onder de bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Als lid van het CPBW heb je recht op alle milieu-informatie en in het bijzonder op de documenten die de werkgever aan de overheid moet bezorgen in het kader van de milieureglementering. In maart moeten een aantal milieurapporten ingediend worden.

Hoe ga ik tewerk?

De milieu-informatie is vaak heel uitgebreid met lange tabellen cijfers. Vraag de werkgever om de belangrijkste informatie te bespreken op het CPBW. Focus je op zaken die opvallen: onverwachte stoffen in het afvalwater, overschrijdingen van emissienormen enz. Vraag om de informatie in grafieken weer te geven en trends over de laatste jaren te verklaren.

Wat is het IMJV?

Het integraal milieujaarverslag (IMJV) bestaat uit verschillende onderdelen. Het IMJV geeft een overzicht van alle stoffen die in de lucht of het water worden geloosd, afvalstoffen en  energieverbruik. Het is mogelijk dat jouw bedrijf geen IMJV moet indienen. Het IMJV indienen moet voor 15 maart.

Wat is het jaarverslag van de milieucoördinator?

In zijn jaarverslag geeft de milieucoördinator een overzicht van de activiteiten in het voorbije jaar. Dit omvat ook een lijst van de gegeven adviezen en het gevolg daaraan. Dit jaarverslag moet afgeleverd worden voor 1 april (ook aan OR en CPBW). Of je bedrijf een milieucoördinator moet hebben hangt af van de omgevingsvergunning.

Wat is het CO2-emissiejaarrapport?

Dit rapport bevat informatie over de uitstoot van broeikasgassen en is verplicht voor bedrijven die vallen onder het Europese systeem van emissiehandel (EU ETS). Deze informatie bepaalt hoeveel emissierechten het bedrijf moet inleveren. Sommige bedrijven krijgen gratis een hoeveelheid emissierechten, vraag ernaar.

Wat is de jaarlijkse toelichting?

De werkgever is verplicht om jaarlijks in het CPBW een toelichting te (laten) geven over het gevoerde milieubeleid. De vorm van deze toelichting is niet wettelijk vastgelegd, dus je kan zelf aangeven hoe dit georganiseerd moet worden.

Kan ik hulp krijgen?

Ja, het milieuteam van het Vlaams ABVV helpt met het analyseren van milieudocumenten en het voorbereiden van vragen. Indien nodig kan je zelfs bijstand van een expert vragen voor de vergadering van het CPBW.

Contacteer ons via milieu@vlaamsabvv.be.

* * *

Lees hier meer over de plannen van de Europese Commissie

Europa wil tegen 2050 een volledig klimaatneutrale economie. Dit zal een impact hebben in alle sectoren. Gebruik dus je syndicale informatierechten om na te gaan hoe je bedrijf nu scoort en wat de plannen zijn voor de toekomst.

UP