Overslaan en naar de inhoud gaan
Home

De website voor syndicale milieu- en klimaatactie.
Op de werkvloer en daarbuiten

Klimaatkameraad schrijft brief aan de Sint

Beste Sint,

Vijf jaar geleden werd in Parijs een historisch klimaatakkoord gesloten. Voor het eerst verbonden de wereldleiders zich ertoe de nodige inspanningen te leveren om de opwarming van de aarde ruim onder de 2°C te houden.

Als vakbond vinden we een ambitieus klimaatbeleid erg belangrijk. Er zijn immers geen jobs op een dode planeet. We maken dan ook al jaren deel uit van de Klimaatcoalitie samen met de milieubeweging en andere middenveldorganisaties, en mobiliseerden mee voor tal van acties die vele tienduizenden mensen op de been brachten. We merken echter dat ondanks deze acties en het sneuvelen van hitterecord na hitterecord nog maar weinig echte stappen gezet zijn in de richting van een duurzame economie.

We vinden de manier waarop we zo’n duurzame economie realiseren echter even belangrijk als het einddoel zelf. We mogen tijdens deze omslag niemand over boord duwen of in de kou laten staan. We willen een rechtvaardige transitie naar een sociale en duurzame economie en willen daartoe ons steentje bijdragen. We stellen echter vast dat de rol van het sociaal overleg in deze grote transformatie waar we voor staan onderbelicht blijft.

Daarom vragen we u een duwtje in de rug. We zijn er zeker van dat de vele duizenden werknemersvertegenwoordigers die onlangs verkozen zijn een mooi cadeau in hun schoen zullen vinden. Zij zullen zich de komende vier jaar immers gedreven inzetten voor de rechten van hun collega’s en een aangename en veilige werkvloer en verdienen dus zeker een beloning.

We vragen u om hen naast dat lekkers ook nog een zakje met zaadjes te geven. Zaadjes met goede ideeën voor een groener bedrijf die ze tijdens het sociaal overleg kunnen planten om stappen in de goede richting te zetten. Bijvoorbeeld door de bedrijfsmobiliteit te vergroenen of te investeren in ergonomische en energiezuinige installaties.

Om die zaadjes de kans geven om te groeien vragen we u ook even langs te gaan bij de werkgevers en beleidsmakers en hen het nodige te geven om die kiemende plantjes volop tot groei te laten komen. Om te komen tot een klimaatneutrale economie zullen deze besprekingen niet enkel op bedrijfsniveau moeten doorgaan, maar zullen er ook op sectoraal en interprofessioneel niveau rechtvaardige transitieplannen moeten komen. Zodat geen enkele werknemer vergeten wordt.

Wij schrijven graag mee aan een sociaal én duurzaam verhaal.

Alvast bedankt
Klimaatkameraad

We zijn er zeker van dat de vele duizenden werknemersvertegenwoordigers die onlangs verkozen zijn een mooi cadeau in hun schoen zullen vinden...

UP