Overslaan en naar de inhoud gaan
Home

De website voor syndicale milieu- en klimaatactie.
Op de werkvloer en daarbuiten

Krijgen we na de coronacurve ook de uitstootcurve klein?

De coronacrisis en de klimaatproblematiek vertonen heel wat gelijkenissen. De tijdsschaal verschilt, maar de wetenschap is in beide gevallen duidelijk: er zijn doortastende maatregelen nodig om een ramp te vermijden. Ook bedrijven zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 

Flatten the curve

De maatregelen die werden genomen tegen het coronavirus waren gebaseerd op wetenschappelijke modellen die aantoonden dat die ongeziene maatregelen nodig waren om de capaciteit van de gezondheidszorg niet te overbelasten.

Voor het klimaat geldt hetzelfde: de wetenschap toont aan dat het nodig is de uitstoot van broeikasgassen sterk te doen dalen om de temperatuurstijging onder controle te houden en zo catastrofale gevolgen te vermijden.

Het grootste verschil is de tijdsschaal: waar we bij de coronacrisis spraken over dagen en weken gaat het bij het klimaat over jaren en decennia.

Samen sterk

De coronamaatregelen toonden ook het belang aan van solidariteit: om het virus klein te krijgen en zo de meest kwetsbaren in onze maatschappij te beschermen, moet iedereen zich aan de maatregelen houden.

Dit zal ook gelden voor het klimaat: iedereen zal naar vermogen moeten bijdragen om de uitstoot te verlagen. Bedrijven in alle sectoren zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

De wetenschap is ook hier duidelijk: we moeten in de komende jaren al stevige maatregelen nemen om de uitstoot te doen dalen, want anders worden de maatregelen die nodig zijn almaar strenger. Als we geen jaren meer wachten, maar nu werken aan een klimaatvriendelijke toekomst, dan valt een klimaatlockdown nog te vermijden.

Aan de slag

Ook jij kan op jouw bedrijf al stappen in de richting van een klimaatneutrale toekomst zetten. Stel vragen over de langetermijnplannen van het bedrijf of gebruik je informatierechten rond milieu in het CPBW.

Je staat hiervoor niet alleen: het milieuteam van het Vlaams ABVV kan je bijstaan. Bekijk onze brochures om inspiratie op te doen of contacteer ons via milieu@vlaamsabvv.be voor hulp op maat.

Deel zeker ook jouw ervaringen als je al werkt rond klimaat, want met jouw ervaringen kunnen we jouw collega-militanten mogelijks verder helpen!

Als we geen jaren meer wachten, maar nu werken aan een klimaatvriendelijke toekomst, dan valt een klimaatlockdown nog te vermijden.

UP