Overslaan en naar de inhoud gaan
Home

De website voor syndicale milieu- en klimaatactie.
Op de werkvloer en daarbuiten

Minder CO2-uitstoot

Het kan ook anders dan in Vlaanderen. Neem bijvoorbeeld Nederland, Denemarken of Finland. Daar is het: minder, nog minder, minst...

Minder

Nederland besliste om zijn CO2-uitstoot tegen 2030 te doen dalen met 49% ten opzichte van 1990. Overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties sloten een klimaatakkoord dat bepaalt hoe dat zal vorm krijgen. Nederland heeft ook een klimaatwet die bepaalt dat de regering een Klimaatplan moet maken.

Nog minder

Ook de nieuwe regering in Denemarken heeft klimaatambitie. De verkiezingen leverden daar een links blok op, gevormd door de Sociaaldemocratische partij van Mette Frederiksen, de Socialistische Volkspartij, de Eenheidslijst en Radicaal Links. In het regeerakkoord staat dat Denemarken tegen 2030 zijn uitstoot van broeikasgassen met 70 procent wil verlagen tegenover 1990.

En verder: vanaf 2030 worden geen nieuwe diesel- en benzinewagens meer verkocht, er komt een bindend doel voor de daling van de broeikasgasemissies van de landbouwsector en er wordt een klimaatactieplan uitgewerkt. Denemarken wil ook de economische kansen benutten van een klimaatvriendelijke economie. Als vestigingsplaats van Vestas Wind Systems - de grootste fabrikant van windturbines van de wereld - en van Orsted - de grootste uitbater van offshore windparken - is het land goed geplaatst om die ambitie waar te maken. En er is meer dan klimaat: de nieuwe regering zal de sociale ongelijkheid verkleinen.

Minst 

De nieuwe linkse regering in Finland wil koolstofneutraal worden tegen 2035. Dat is 15 jaar sneller dan het EU-doel. De regering zal de bestaande klimaatwet aanscherpen. Gedaan met besparen: er komen hogere overheidsuitgaven in welzijn (onderwijs, pensioenen, sociale diensten) en in infrastructuur (spoorwegen). De plannen worden betaald met hogere belastingen, vooral dan heffingen op fossiele brandstoffen. Er worden staatseigendommen verkocht ter waarde van 2,5 miljard euro. De investeringsplannen moeten de tewerkstellingsgraad doen stijgen van 72,4% naar 75%. De energiebedrijven moeten af van fossiele brandstoffen – nu goed voor 40% van de energievoorziening - en zullen daarvoor forse steun krijgen. Het aandeel energie uit wind en zon moet snel stijgen. Verwarming en transport zullen gebeuren met elektriciteit.

UP