Overslaan en naar de inhoud gaan
Home

De website voor syndicale milieu- en klimaatactie.
Op de werkvloer en daarbuiten

Op weg naar een klimaatneutraal bedrijf? Het milieuteam helpt jou!

Het milieuteam van het ABVV helpt jou om ook in jouw bedrijf stappen te zetten naar een groene en rechtvaardige economie. Doe inspiratie op met onze publicaties, wissel ervaringen uit met andere militanten op studiedagen en vormingen of laat je op maat ondersteunen. Elke stap voorwaarts telt!

De overgang naar een koolstofarme economie zal voor alle bedrijven een impact hebben. Om ervoor te zorgen dat deze transitie op een sociaal rechtvaardige manier gebeurt, is de inbreng van de vakbond uitermate belangrijk. Ook binnen de huidige bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en de Ondernemingsraad (OR) is al heel wat mogelijk. Het milieuteam kan je op weg helpen om deze mogelijkheden te benutten.

Publicaties

Het milieuteam beschikt over een ruim aanbod aan handleidingen en brochures die jou kunnen helpen om syndicaal aan de slag te gaan rond milieu. Onze publicaties geven jou meer informatie over de rechten en bevoegdheden die de verschillende overlegorganen hebben op milieuvlak en geven jou ook tips hoe je daar zelf mee aan de slag kan. Het volledige aanbod aan milieupublicaties kan je hier terugvinden.

Zet je je eerste stappen rond milieu dan zijn de publicaties Inspiratiegids voor een groener bedrijf en Eerste hulp bij syndicaal milieuoverleg op je bedrijf zeker een aanrader.

Studiedagen

In samenwerking met  ACV en  ACLVB organiseert het milieuteam jaarlijks een studiedag. Op deze studiedagen worden verschillende workshops aangeboden rond milieuthema’s. Bovendien krijg je de kans ervaringen uit te wisselen met andere militanten die rond milieu werken op hun bedrijf. Een inspirerende ervaring!

Vorming

Regelmatig worden er thematische vormingen rond milieuthema’s georganiseerd. Ook centrales kunnen een beroep doen op het milieuteam om een themavorming te verzorgen. Tijdens de vorming krijg je niet enkel een beter inzicht rond de klimaat- en grondstoffenproblematiek. Je kan er ook praktisch aan de slag om een project uit te werken om je eigen bedrijf een stukje duurzamer te maken. De andere deelnemers helpen je daarbij door je tips en tricks aan te reiken uit hun eigen syndicale ervaringen. Contacteer je gewest als je interesse hebt om aan een milieuvorming deel te nemen.

Ondersteuning

Het milieuteam biedt ook ondersteuning op maat aan. Aarzel dus niet om ons te contacteren met jouw vragen rond milieu, energie, klimaat en duurzaamheid.

Het milieuteam kan je helpen bij het analyseren van milieudocumenten of vergunningen, het opzoeken van wetgeving of bij het voorbereiden van een vergadering van het CPBW. Het ondersteuningstraject is volledig op maat: zo kan het gebeuren dat een vraag over de impact van een nieuwe Europese richtlijn rond luchtkwaliteit uitmondt in een vormingsdag voor de volledige militantenploeg...

Contacteer ons

Je kan het milieuteam van het Vlaams ABVV contacteren via mail op milieu@vlaamsabvv.be of bel 02 506 82 35.

UP