Overslaan en naar de inhoud gaan
Home

De website voor syndicale milieu- en klimaatactie.
Op de werkvloer en daarbuiten

Schadelijke stoffen op het werk: een gevaar voor mens én milieu

Op heel wat werkplaatsen worden producten gebruikt die schadelijk kunnen zijn voor de werknemers én onze leefomgeving. Wees dus alert: weet welke stoffen er gebruikt worden en ken hun risico’s.

Heel wat werknemers komen tijdens het werk in contact met stoffen die de gezondheid kunnen schaden. Zo lopen werknemers uit de schoonmaaksector bijvoorbeeld een hoger risico op longschade.

Het is dus belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de risico’s van de producten waarmee je werkt. Bekijk hiervoor de gevarensymbolen op de verpakking. De leverancier van die stoffen moet ook een veiligheidsinformatieblad (of safety data sheet – SDS) afleveren, dat heel wat informatie bevat over de mogelijke risico’s van de stof en hoe je veilig met het product kan werken.

Schadelijk voor de mens

Sommige stoffen kunnen op lange termijn de gezondheid schaden en tasten bijvoorbeeld organen aan of veroorzaken kanker. Ze worden aangeduid met symbool GHS08.

Dergelijke stoffen worden best vervangen door een veiliger alternatief. Als dit technisch niet mogelijk blijkt, moeten maatregelen genomen worden om de blootstelling aan die stof tot het absolute minimum te beperken. De nodige informatie over de wettelijke normen voor blootstelling op de werkvloer en vereiste (persoonlijke) beschermingsmiddelen vind je in de SDS van het product in rubriek 8.

Schadelijk voor het milieu

Sommige producten kunnen onze leefomgeving ernstig aantasten als ze vrijkomen in de natuur. Zo zijn er stoffen die erg lang in de natuur aanwezig blijven en zich zo kunnen opstapelen. Soms komen dergelijke stoffen zelfs in ons voedsel terecht.

Als het product waarmee je werkt gevarensymbool GHS09 draagt, moet je er dus alert op zijn dat je het product zeker niet in de natuur laat vrijkomen. Zorg dus bijvoorbeeld voor een geschikt afvalvat om ervoor te zorgen dat het product niet in de afvoer terechtkomt.

Comité voor Preventie en Bescherming

Het CPBW is de ideale plaats om het thema van schadelijke stoffen te bespreken. Bedrijven moeten een inventaris opmaken van de gevaarlijke stoffen die gebruikt worden op de werkplaats. De SDS’en van die stoffen moeten ter beschikking zijn van de leden van het Comité. Je kan ook de vraag stellen om metingen uit te voeren bij twijfel of de wettelijke normen rond luchtkwaliteit gehaald worden.

Meer info? Hulp nodig?

Bedrijven moeten een inventaris opmaken van de gevaarlijke stoffen die gebruikt worden op de werkplaats.

UP