Overslaan en naar de inhoud gaan
Home

De website voor syndicale milieu- en klimaatactie.
Op de werkvloer en daarbuiten

Terugblik op de klimaattop 2018

In december 2018 vond in de Poolse stad Katowice de klimaattop plaats. Onze klimaatkameraad David Weinberger, coördinator van het milieuproject van het Vlaams ABVV, was er ook bij.

Met welk gevoel kijk je terug op deze klimaattop?

David: “Met gemengde gevoelens: teleurstelling omdat er meer ambitie had moeten zijn voor het verscherpen van de klimaatdoelen zodat we op koers blijven voor het halen van de doelstelling van Parijs dat de opwarming onder de 2 graden moet blijven. Ik ben wel tevreden dat de ‘Solidarity and Just Transition Silesia Declaration’ door meer dan 50 landen werd aangenomen, waaronder België en de rest van de EU.”

Waarom is deze verklaring belangrijk?

David: “De Silesia Declaration is belangrijk omdat ze het begrip rechtvaardige transitie, dat opgenomen is in de preambule (het voorwoord) van het klimaatakkoord van Parijs, toch richting geeft. Er wordt aandacht gevraagd voor de effecten van klimaatmaatregelen op werknemers. En het belang van sociaal overleg, met alle sociale partners, wordt er expliciet in vermeld.”

Wat is dat eigenlijk rechtvaardige transitie?

David: “Rechtvaardige transitie gaat over de manier waarop we de overgang naar een klimaatneutrale economie moeten maken. Bij een rechtvaardige transitie gaan een sterk sociaal beleid en klimaatambitie hand in hand om ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt. Je kan dit gemeenschappelijk probleem niet oplossen door het af te schuiven op individuen, je moet gemeenschappelijke oplossingen voorstellen. De overheid investeert dus beter in klimaatneutraal openbaar vervoer dan de mensen te sponsoren die zich een elektrische wagen kunnen permitteren.”

Is dit geen ver-van-mijn-bedshow voor de meeste werknemers?

David: “De wetenschap leert ons dat we niet veel tijd hebben om de transitie te realiseren. Als we de opwarming van de aarde onder controle willen houden, moeten we tegen 2030 onze uitstoot halveren en tegen 2050 volledig klimaatneutraal zijn. We hebben hiervoor dus 30 jaar de tijd. Dit zal uiteraard in alle sectoren voelbaar zijn. Bovendien is niets doen écht geen optie, er zijn immers geen jobs op een dode planeet.”

Wat is de rol van de vakbond?

David: “Eerst en vooral hoop ik dat de Silesia Declaration een argument kan vormen om werk te maken van de sectorale transitieplannen met sociaal overleg. We moeten ervoor zorgen dat werknemers in sectoren die veel uitstoten niet het slachtoffer worden van de klimaatmaatregelen. Ook op bedrijfsniveau kunnen we een rol spelen door in de overlegorganen te vragen naar de transitieplannen van het bedrijf en constructieve voorstellen te doen.”

Klimaatkameraad David Weinberger op de klimaattop in Polen. Het ABVV-milieuteam is steeds bereid om ABVV-militanten bij te staan. Contact: milieu@vlaamsabvv.be.

UP