Overslaan en naar de inhoud gaan
Home

De website voor syndicale milieu- en klimaatactie.
Op de werkvloer en daarbuiten

Wat is de circulaire economie?

De circulaire economie gaat efficiënt om met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel en behoudt natuurlijke rijkdommen. Het kopen en bezitten van goederen staat niet langer centraal, wel de vraag hoe de bevolking zoveel mogelijk nut (gebruikswaarde) kan halen uit goederen en diensten. De overgang naar zo'n circulaire economie kan veel voordelen hebben, ook syndicale.

Hoeveel circulaire jobs zijn er?

Een studie in opdracht van de Koning Boudewijnstichting bracht in 2019 voor de eerste keer in kaart hoeveel circulaire jobs er zijn in België. De studie klokt af op 262.000 circulaire jobs of 7,5% van alle arbeidsplaatsen. Van schoenmaker tot ingenieur van een windpark... In alle provincies ligt het aandeel circulair werk tussen 5% en 9%.

Je kan ook de bijhorende online monitor raadplegen. Die geeft een gedetailleerde inkijk in de verspreiding van de circulaire jobs over België. Je kan er het detailniveau kiezen: per gewest, per provincie of per gemeente. Je kan ook opsplitsingen maken naargelang het soort circulaire jobs je wil bekijken. Er bestaat primair, ondersteunend en indirect circulair werk.

Primair circulaire banen zorgen voor een gesloten grondstoffencyclus, en omvatten activiteiten in verband met hernieuwbare energie, recyclage en herstel. Dit soort jobs is samen goed voor 80.000 banen of 35% van de circulaire arbeidsplaatsen.

Ondersteunend circulaire banen steunen de versnelling en opschaling van de primair circulaire activiteiten, en omvatten activiteiten als leasing, engineering en digitale technologie.

Indirect circulaire banen tenslotte leveren diensten aan de primair en ondersteunend circulaire activiteiten, via werk als onderwijs, logistiek en overheidsadministratie.

Werk maken van de circulaire economie betekent dat we afstappen van het traditionele economische model waarin we grondstoffen ontginnen, daarmee producten maken en die producten wegsmijten als we ze niet langer gebruiken. Er zijn veel manieren om producten en materialen veel langer te gebruiken dan we vandaag doen.

UP