Overslaan en naar de inhoud gaan
Home

De website voor syndicale milieu- en klimaatactie.
Op de werkvloer en daarbuiten

Water is kostbaar: gaat jouw bedrijf er zuinig mee om?

Hoewel er in Vlaanderen heel wat neerslag valt, is de waterbevoorrading onzeker. Zowel de klimaatverandering als de dichte bebouwing spelen hier een rol. Reden te meer om ook op de werkvloer verstandig met water om te gaan. In het CPBW kan je vragen stellen over het waterbeleid van je bedrijf.

We vinden het normaal dat water uit de kraan stroomt als we die open zetten, maar in Overijse bleek dat eind mei 2020 toch niet zo evident. Niet door werken aan de waterleiding, maar door een acuut tekort aan water. Dat zou in de toekomst vaker kunnen voorkomen als we geen actie ondernemen.

Klimaatverandering maakt de neerslag grilliger, periodes van intense neerslag wisselen met (langere) droogteperiodes af. Omdat we met veel mensen dicht op elkaar leven en Vlaanderen veel verharde oppervlakken heeft, kan dit de waterbevoorrading in gevaar brengen.

Meten is weten

Een eerste stap om doordachter om te gaan met water? Het verbruik beter in kaart brengen! Zo kunnen de juiste prioriteiten worden gelegd. Het heeft immers geen zin om een dure investering te doen voor een kleine besparing als wat verder op de bedrijfsvloer vele liters drinkbaar water nodeloos weglekken.

De snelle detectie en reparatie van lekken is hierbij sowieso een belangrijke stap. De Vlaamse overheid kondigde aan dat ze nauwer op rationeel watergebruik zal toezien. Zo komen wateraudits voor bedrijven.

Circulair watergebruik

Het is belangrijk om na te gaan of er voor bedrijfsprocessen waar drinkwater gebruikt wordt ook echt een noodzaak is om water van die kwaliteit te gebruiken. Voor veel toepassingen zijn er alternatieven mogelijk, zoals regenwater of zelfs het eigen afvalwater na zuivering.

Zeker voor afvalwater dat slechts beperkt vervuild is, kan de kostprijs voor het volledig zuiveren en hergebruiken een stuk lager uitvallen dan het gebruik van drinkwater. Ook samenwerkingen kunnen interessant zijn: het afvalwater van de nieuwe Gentse woonwijk ‘De Nieuwe Dokken’ bijvoorbeeld zal gebruikt worden door een nabijgelegen chemisch bedrijf.

Het ABVV-milieuteam helpt je

Gebruik je syndicale informatierechten in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) om het waterbeleid van je bedrijf te kennen. Het ABVV-milieuteam kan je hierbij helpen, onder andere met het voorbereiden van vragen of het analyseren van documenten.

Contacteer ons via milieu@vlaamsabvv.be. Op zoek naar inspiratie? Download onze ‘Inspiratiegids voor een groener bedrijf’ met een hoofdstuk over water.

Werk je al syndicaal rond water op je bedrijf? Deel dan zeker je ervaringen, dat kan ook via milieu@vlaamsabvv.be. Zo kunnen we met jouw verhaal andere militanten inspireren of verder helpen.

UP