Overslaan en naar de inhoud gaan
Home

De website voor syndicale milieu- en klimaatactie.
Op de werkvloer en daarbuiten

Welke impact heeft de opwarming van de aarde?

Een ambitieus en alomvattend klimaatbeleid zorgt ten eerste voor een ommekeer naar een klimaatneutrale economie. Het beperkt de gemiddelde stijging van de temperatuur op aarde tot maximum 2°C en liefst 1,5°C. De uitstoot van broeikasgassen terugdringen is daarbij prioritair.

Ten tweede bereidt het de maatschappij en de economie voor op de klimaatverandering die zich hoe dan ook zal voordoen. Het gaat bijvoorbeeld over aanpassingen om schade te voorkomen door de voorspelde stijging van de zeepsiegel, sterkere onweders, periodes van overstroming of droogte, oprukkende tropische ziektes....

UP