Overslaan en naar de inhoud gaan
Home

De website voor syndicale milieu- en klimaatactie.
Op de werkvloer en daarbuiten

3 voedseltips om duurzaamheid op het JAP-menu te krijgen

Binnenkort komt het jaarlijks actieplan voor welzijn op het werk (JAP) op de agenda van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). De werkgever moet voor 1 november een voorstel voorleggen aan het Comité. Je kan ook zelf syndicale voorstellen indienen. Milieu is een van de thema’s die hierbij aan bod kunnen komen. Maar dat hoeft niet altijd over uitstoot of afval te gaan. Ook voeding kan een thema zijn om te werken aan een groener bedrijf.

1. Ga sociaal aan de slag met voedseloverschotten

Door de corona-crisis bereikte het aantal mensen dat een beroep moest doen op voedselbedeling helaas een recordhoogte. Tegelijk gaan er elke dag nog vele tonnen eetbaar voedsel verloren als afval.

Reden te meer om op je bedrijf bewust om te gaan met voedselresten uit bv. het bedrijfsrestaurant of de productie. Op de website foodsavers.be vind je meer info over hoe je in contact kan komen met sociale organisaties die voedselresten verdelen in de buurt van jouw bedrijf. Zo help je niet alleen mensen in nood, je draagt ook bij tot een leefbare planeet. Minder verspilling betekent immers minder uitstoot.

2. Mag het een beetje minder (vlees) zijn?

De productie van plantaardige voedingsstoffen (groenten, fruit, …) veroorzaakt minder uitstoot dan die van dierlijke. Door minder vlees te eten, kan je dus ook de planeet helpen.

Je kan dit stimuleren door het aantal vegetarische opties in de catering te verhogen. De hoeveelheid vlees verkleinen is ook een optie: onderzoek wees uit dat de tevredenheid van klanten in bedrijfsrestaurants niet afnam als een deel van de portie vlees werd vervangen door een aantrekkelijke portie groenten (dus niet gewoon een blaadje sla). Een gevarieerder voedingspatroon met meer groenten en fruit heeft bovendien ook een positief effect op de gezondheid van jezelf en de collega’s.

3. Eet lokaal

Sommige voedingswaren leggen een serieuze afstand af van veld of weide naar ons bord. De keuze voor lokale en seizoensgebonden voeding zorgt voor een vermindering van de uitstoot veroorzaakt door transport en koeling.

Belangrijke kanttekening: wat je eet heeft een groter effect dan het transport, dus verlies de vorige tip ook niet uit het oog. Lokaal voedsel kopen heeft uiteraard nog een ander groot voordeel: je helpt er de werkgelegenheid in de lokale voedingssector mee vooruit. Kies bijvoorbeeld voor meer lokale en seizoensgebonden ingrediënten in het bedrijfsrestaurant of onderzoek de mogelijkheid om een leverpunt van een lokaal voedselteam of coöperatieve te voorzien op de werkplek.

Meer inspiratie nodig?

Op zoek naar meer inspiratie voor duurzame actiepunten voor het JAP? Contacteer het milieuteam van het Vlaams ABVV via milieu@vlaamsabvv.be of bekijk onze ‘Inspiratiegids voor een groener bedrijf’.

Ging jij aan de slag rond duurzaamheid via het JAP? Deel dan zeker jouw ervaringen, want zo kan je andere militanten inspireren.

UP